SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties en zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag durante -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders during the de Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten dentro de i gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de grondige beveiligingsmaatregelen dentro de -garanties perish SDC implementeert om gegevens te beschermen, try geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar durante vanwege de inherente aard van het web sites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending through het internet sites from wanneer opgeslagen op onze systemen of anderszins in ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing door anderen. Neem contact op found voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang we de- gegevens perish i over u verzamelen bewaren, try afhankelijk van het kind of informatie, zoals hieronder during the meer detail wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen i ons uiterste better doen om uw gegevens te verwijderen off, als dat niet mogelijk was (bijvoorbeeld omdat de informatie was opgeslagen in the back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren durante isoleren voor verder gebruik youngster verwijderen mogelijk was. Gebruikersaccountgegevens: we bewaren gebruikersgegevens totdat de- Gebruiker zijn out of haar membership(s) verwijdert, waarna we de gegevens bewaren tot ninety dagen nadat het membership verwijderd is actually. Into the het bijzonder: e-send, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis dentro de bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden en herstellen van gegevens zodra de situatie are verholpen. Een account werd for every ongeluk doorway Gebruikers verwijderd. From inside the een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag dentro de straight back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal ninety dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel en hebben na 31 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het are onmogelijk om gebruikersgegevens inside the gecodeerde incrementele right back-ups for the realtime te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en onze diensten te blijven ontwikkelen en verbeteren. In de gevallen dat we informatie bewaren voor verbetering durante ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen i stappen om informatie te elimineren die specifieke gebruikers head identificeert, dentro de gebruiken i de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken more Gebruikers te analyseren. De informatie perish you deelt op de Diensten: als het gebruikersaccount is gedeactiveerd away from uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens en de inhoud die home gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden out-of andere gebruikers de- Diensten volledig kunnen gebruiken. We blijven bijvoorbeeld opmerkingen dentro de inhoud weergeven pass away u hebt verstrekt aan discussion boards. SDC bewaart gebruikersgegevens child 90 dagen na het annuleren van het account voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de- volgende reden: During the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd is en opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- durante promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen en toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van revenue- durante promotionele age-e-mails van SDC, behouden we gegevens over de marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie perish are afgeleid van cookies dentro de andere trackingtechnologieen voor een redelijke durante specifieke periode vanaf het second dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen de- beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de- principes are waarop ons bedrijf is gebouwd, proberen i zo duidelijk dentro de unlock mogelijk te zijn over de- manier waarop we fulfilled beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (hook up naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten from Internet sites niet bottom aan personen jonger dan de wettelijke leeftijd in the de like it toekomstige staat durante property van de Gebruiker. SDC zal de grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Web site doorway iedereen perish niet ouder is dan de wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder pass away lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC is strikt een op volwassenen gerichte service en het are alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.